Tlačné plyny

Co dělá dobré pivo

Cílem všech sládků je, aby zákazník dostal do sklenice pivo o standardní kvalitě bez nežádoucích výkyvů. To je někdy v případě sudového piva velmi obtížné, protože stále ještě platí: „Sládek pivo vaří, ale hostinský ho dělá".

Na chuť a kvalitu piva, které se čepuje v hospodě či restauraci, má vliv celá řada faktorů. Kromě vlastního výrobního procesu je neméně důležitá i úroveň péče, která je pivu věnována poté, co opustí pivovar. Významnou roli hraje distribuce a skladování piva, sanitace výčepního zařízení, plyny používané pro čepování, mytí pivního skla či správná technika čepování piva do sklenice.

Odborníci Plzeňského Prazdroje zpracovali rozsáhlý průzkum, ve kterém se zaměřili na vliv technologie čepování na kvalitu zlatého moku. Výsledky této expertizy potvrzují správnost používání potravinářských plynů při čepování piva z KEG sudů, což je i technologie, kterou svým odběratelům doporučuje Plzeňský Prazdroj.

Použití vzduchu jako hnacího plynu vede k oxidaci, kterou způsobuje vzdušný kyslík a ozon. Dnešní pivovarský svět se zabývá antioxidačními účinky piva, které mají pozitivní zdravotní účinky. Co jsou nám ale platné, když je zlikvidujeme ještě v sudu. Oxidace piva vede také k významným změnám chuti. Z těchto i mnoha dalších důvodů pivovary vynakládají obrovské částky, aby omezily na minimum kontaktu piva s kyslíkem.

 

Zdroj: www.prazdroj.cz