Technologie čepování vs. kvalita piva

Technologie čepování vs. kvalita piva

Odborníci na základě průzkumu doporučují směs technických plynů

Rozsáhlý průzkum, který v minulých měsících provedli odborníci technického servisu Plzeňského Prazdroje, prokázal nesporný vliv technologie používané při čepování na výslednou chuť a kvalitu zlatého moku. Jako nejlepší technologie se ukázala směs technických plynů, nejméně vhodné je naopak používání vzduchových kompresorů.

Odborníci z technického servisu Plzeňského Prazdroje se soustředili na vliv technologie používané při čepování piva na jeho kvalitu. Potvrdilo se, že používání vzduchových kompresorů není pro pivo ideální. U této technologie čepování, která je dnes ještě běžná, nemá totiž výčepní zcela pod kontrolou, co se do piva dostává spolu se vzduchem. Vzduch, který prochází kompresorem, může obsahovat různé nevhodné látky, zejména u provozoven v těsné blízkosti rušných silnic. Negativní vliv vzduchu se projevuje také okysličováním piva - pivo tak rychleji stárne a jeho kvalita se snižuje.

Za mnohem vhodnější pro čepování označují odborníci Plzeňského Prazdroje technologické plyny vyráběné speciálně k tomuto účelu. Nezpůsobují oxidaci piva a neovlivňují tak jeho chuť. Průzkum prokázal nejkvalitnější výsledky u směsi oxidu uhličitého a dusíku v poměru 1:1. Jestliže je sud piva naražený déle než jeden den, zajišťuje tato směs dokonalou ochranu před zvětráním piva a podporuje tak jeho trvanlivost. Ve srovnání se vzduchovými kompresory není tento způsob ani výrazně dražší. Při investici do zařízení, používajícího směsi kysličníku uhličitého s dusíkem, se náklady na jedno pivo zvyšují přibližně o 0,15 Kč.

Při konkurenci hospod a tradici pití piva, jakou u nás máme, je pro spotřebitele důležitá nejen cena, ale i kvalita čepovaného piva. Z tohoto pohledu doporučujeme hospodám při čepování z KEGů používat technologické plyny. Nejde o to, že by nám Evropská unie zakazovala nebo by mohla v budoucnu zakázat vzduchové kompresory. My sami považujeme tuto technologii za zastaralou, nevyhovující a potenciálně nebezpečnou pro kvalitu čepovaného piva.

 

Zdroj: www.prazdroj.cz